Brännås Vatten & Avloppsförening

Vatten, avlopp och gatubelysning
 
Brännås Vatten & Avloppsförening

Brännås Vatten & Avloppsförening

Vatten, avlopp och gatubelysning

Vad får man spola ner??

Det är enklare att säga vad man får spola ner i toaletten: bajs, kiss och toalettpapper, inget annat!! Varje dag spolas det ner en mängd saker som INTE hör hemma i avloppet:  Hushållspapper och näsdukar  Tvättlappar och våtservetter Tops och...

Ritningar

Ledningsnät Vatten & Avlopp Avloppsstation Vattentäkt Gatubelysning Stadgar Vatten Avlopp & Belysning

Årsstämmor

Årsstämma 2024 hålls den 19 maj kl 10:00 i GT.
Read More "Årsstämmor"

Övriga Nyheter

Vi ser för närvarande över vilka alternativa lösningar det finns till byns reningsverk. Till sommaren 2024 kommer vi rengöra vattenkällan och göra om en anslutning...
Read More "Övriga Nyheter"

Byns årliga arbetsdag

Den årliga arbetsdagen är ej inplanerad ännu.
Read More "Byns årliga arbetsdag"