Brännås Vatten & Avloppsförening

Vatten, avlopp och gatubelysning
 
Brännås Vatten & Avloppsförening

Brännås Vatten & Avloppsförening

Vatten, avlopp och gatubelysning

Vad får man spola ner??

Det är enklare att säga vad man får spola ner i toaletten: bajs, kiss och toalettpapper, inget annat!! Varje dag spolas det ner en mängd saker som INTE hör hemma i avloppet:  Hushållspapper och näsdukar  Tvättlappar och våtservetter Tops och...

Ritningar

Ledningsnät Vatten & Avlopp Avloppsstation Vattentäkt Gatubelysning Stadgar Vatten Avlopp & Belysning

Årlig inspektion från kommunen

Den 21 oktober 2022 var miljökontoret från kommunen på den årliga inspektionen av vatten & avloppsanläggningen. Kontakta styrelsen för mer information. 2021 års inspektion blev...
Read More "Årlig inspektion från kommunen"

Byns årliga arbetsdag

Den årliga arbetsdagen infaller lördagen den 20 maj 2023 klockan 10:00. Vi syns på GT.
Read More "Byns årliga arbetsdag"

Årsstämmor

Årsstämma 2024.....datum kommer senare.
Read More "Årsstämmor"

Övriga Nyheter

Vi ser för närvarande över vilka alternativa lösningar det finns till byns reningsverk. Till sommaren kommer vi rengöra vattenkällan och göra om en anslutning på...
Read More "Övriga Nyheter"